Arlandas införskaffande av 31 hjärtstartare och utbildning av sin personal i hjärt- och lungräddning gör dem till nordens första hjärtsäkra flygplats. 

Dagligen passerar 60 000 människor Arlanda och bara förra året räddades fem liv med hjälp av hjärtstartare. Nu har hjärtstartare installerats i alla publika områden med ambitionen att man var som helst på flygplatsen inom tre minuter ska ha tillgång till en hjärtstartare. Personalen har även fått utbildning i att använda hjärtstartarna och oavsett var hjärtstilleståndet skulle inträffa finns nu beredskapen att hantera det. 

Förra året kom den nya standarden som definierar en hjärtsäker zon. I den ingår bland annat kravet att hjärtstartare och utbildad personal ska finnas tillgängliga. Standarden anger krav och rekommendationer för utbildning, underhåll och tillgänglighet i anslutning till användandet av hjärtstartare vid plötsligt hjärtstopp.    

Läs mer om vad en hjärtsäker zon innebär och hur du kan hjärtsäkra din arbetsplats här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: 

Swedawia, "Stockholm Arlanda Airport blir Nordens första hjärtsäkra flygplats" (2016-02-12)

http://www.mynewsdesk.com/se/swedavia/pressreleases/stockholm-arlanda-airport-blir-nordens-foersta-hjaertsaekra-flygplats-1314250 (2016-03-09)

 

Hjärtsäker zonHjärtstartareNyheterPlötsligt hjärtstoppSisStandard

Lämna en kommentar