Imorgon så firar vi på Hearty Restart a Heart Day. Det är andra året som dagen firas. Dagen syftar till att öka medvetenheten kring hjärtstopp och möjligheten att med enkla medel rädda liv.

Initiativet till kampanjen togs efter ett beslut i europaparlamentet i juni 2012 där man bad medlemsländer att ägna en vecka åt att medvetandegöra hjärtstopp.

Varje år drabbas runt 350 000 personer av hjärtstopp runtom i Europa. Skulle fler av oss ha kunskapen och modet att ingripa skulle uppemot 100 000 av dessa kunna räddas varje år. Svenskar är överlag duktiga på att ingripa vid ett hjärtstopp med runt 59% som ingriper vid en sån situation. I andra länder runt om i Europa ser det helt annorlunda ut med så låga siffror som 12% i Spanien och 15% i Tyskland. 

Genom att tidigt påbörja HLR så ökar man chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp 2-3 gånger. Detta skulle i Europa innebära att närmare 100 000 liv skulle kunna räddas bara genom att fler personer visste hur man gör HLR och att dessa personer hade mod nog att använda sin kunskap om olyckan väl är framme.

I Sverige är den stora bristen att vi har för få hjärtstartare ute i samhället och här vill vi lägga stort fokus på att det faktiskt behövs fler hjärtstartare tillgängliga på allmänna platser, hos företag och i hemmet. I Sverige drabbas varje år runt 10 000 personer av hjärtstopp, trots att närmare 59% av dessa får hjärt-lungräddning så är det bara några hundra som överlever.

För att rädda fler liv i Sverige krävs fler hjärtstartare

Ett hjärtstopp kan ske var som helst. På gatan, jobbet eller när man tränar. Olyckligtvis så sker största delen av antalet hjärtstopp i hemmet, där familjemedlemmar är de enda som som bevittnar händelsen och är de enda som kan ingripa.

För att öka antalet personer som överlever i Sverige så behöver vi fler hjärtstartare. Dom behövs på allmänna platser, på företag och inte minst i hemmet. Genom att tidigt använda en hjärtstartare så kan så många som 7000 av dessa 10000 räddas, istället för som nu, runt 500.

HjärtstartareNyheterPlötsligt hjärtstopp

Lämna en kommentar