SAMS - Saving Lifes in Sweden - syftar till att nå den som drabbas av ett misstänkt hjärtstopp snabbare och på så sätt öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige.

Flera larm samtidigt

Om man deltar i SAMS så kommer SOS alarm när de tar emot ett larm om ett misstänkt hjärtstopp inte bara larma ambulansen, utan de kommer även att larma räddningstjänsten och kanske polisen. Detta kallar man dubbelutlarmning och gör att den som snabbast kan vara på plats larmas samt att fler personer kan hjälpa till.

Då tiden från hjärtstopp till behandling är den mest avgörande faktorn för om man överlever ett hjärtstopp så kommer fler att överleva hjärtstopp genom att använda denna så kallade dubbelutlarmning.

SAMS började med SALSA

SAMS föregicks av SALSA -Saving Lives in the Stockholm Area. Det är lärdomar från detta projekt man nu tagit till nationell nivå.

1–2 minuter kortare

SALSA projektet som föregick SAMS visade att man genom larma både ambulansen, räddningstjänsten och kanske polisen förkortade tiden till defibrillering med 1–2 minuter. Detta har resulterat i en fördubbling av överlevnad vid bevittnade hjärtstopp i Stockholm.

Pågår 2014 ut

SAMS är ett vetenskapligt projekt som startade 2011 och kommer att pågå till slutet av 2014.

Många deltar, men inte alla

Även om projektet heter Saving Lives in Sweden så är det inte hela Sverige som deltar i projektet. De som deltar är:

 • Stockholms län
 • Södermanland
 • VG region (vissa delar)
 • Jönköpings län
 • Dalarna
 • Jämtland
 • Kalmar kommun
 • Uppsala
 • Halland

Polisen i Stockholm deltar med alla polismästardistrikt sedan hösten 2012 och i Halland är man i uppstartsfas. Polisen i VG region deltar i mindre omfattning.

Flera olika saker man tittar på

SAMS är som tidigare beskrivits ett vetenskapligt projekt. De saker man vill titta specifikt på är:

 • Hur lång tid det tog att komma till platsen?
 • Vem som kom dit först?
 • Var det ett hjärtstopp?
 • Användes hjärtstartare?
 • Var det ett ventrikelflimmer/ventrikeltakykardi?
 • Hur lång tid tog det innan en eventuell hjärtstöt gavs?

Stöds av tunga organisationer

Projektet stöds av hjärt-lungfonden, Sveriges Kommuner och Landsting samt socialstyrelsen. Det finns alltså ett stort intresse av att göra något åt detta.

Drivs av professorer

SAMS har initierats och drivs av prof. Johan Herlitz vid Högskolan i Borås och prof. Leif Svensson vid Kardiologkliniken på Södersjukhuset.

Läs gärna pressmeddelandet om SAMS.

FaktaHjärtstartarePlötsligt hjärtstopp

Lämna en kommentar