Om du precis har köpt en hjärtstartare så är nästa steg att placera hjärtstartaren rätt. Placeringen kan göra stor skillnad om den behövs.

Placera den så att den syns tydligt

Det nästan viktigaste när hjärtstartaren ska placeras är att den placeras på en plats så att den syns tydligt, och att den syns för alla, även besökare. Om det finns en reception på företaget så är detta till exempel en bra placering. Var även noggran med att märka ut den tydligt, det gäller även för att lätt kunna hitta till hjärtstartaren. Läs mer om hur hjärtstartare ska märkas ut.

Placera den så att den kan hållas under uppsikt

Hjärtstartarna har elektroder och batteri som med jämna mellanrum måste bytas ut. Det vanligaste är att de håller i några år (3-6), beroende på tillverkare och modell. För att hjärtstartaren alltid ska fungera när den behövs så är det viktigt att den regelbundet kontrolleras. De flesta moderna hjärtstartare har någon form av indikator som indikerar att allt fungerar. Skulle något behöva bytas ut så brukar det ofta vara en lampa som börjar lysa annorlunda. För att man då ska kunna åtgärda detta så är det bra att hjärtstartaren är placerad så att den lätt kan hållas under uppsikt.

Förvara den lätt åtkomlig

Moderna hjärtstartare är så lätta att använda att alla kan änvända dom, även utan utbildning. Detta innebär att hjärtstartare ska förvaras lätt åtkomliga. Det innebär att de ska förvaras väl synliga och inte vara inlåsta.

Signal vid användning

En del skåp är utrustade med ljud och eller ljussignal, som sätter igång när man tar ut hjärtstartaren. Detta är främst så att omgivningen ska informeras om att det är ett nödläge. Även denna typ av förvaring kan vara ett bra tillskott. Köp skåp till hjärtstartare med ljud- och ljudsignal.

Sammanfattningsvis

  • Placera den där alla ser den, även besökare
  • Gärna nära en reception
  • Förvara den lätt åtkomlig, ej inlåst

Lämna en kommentar