Det har varit större efterfrågan på hjärtstartare och tillbehör än vad som hunnits producerats under kvartal 4 2014. Från att populära hjärtstartare som Philips hjärtstartare HS1 och LIFEPAK CR Plus har funnits i svenska lager för omgående leverans har det under november och december blivit 4 veckor från fabriken. Situationen är lika i hela Sverige och gäller även flera populära tillbehör som LIFE-PAK CR PLUS CHARGE-PAK, elektrod- och batteripaket.

Detta är ingen önskvärd situation för någon av aktörerna, varken kunder eller leverantörer. Det är viktigt att alla de som äger en hjärtstartare ska kunna känna sig trygga i att det går att köpa nya batterier och elektroder snabbt om batteri- och/eller hållbarhetstiden har gått ut. Detsamma gäller om en ny enhet behövs eller behöver bytas ut.

Vår förhoppning är att vi under första kvartalet kommer att kunna börja fylla på våra svenska lager igen. Så snart fabrikerna hunnit att anpassa sig till den högre efterfrågan så kan snabba leveranser återigen garanteras på de populära hjärtstartarna.

HjärtstartareNyheter

Lämna en kommentar