I en artikel av den brittiska tidningen The Daily Mirror (2015-01-07, “Callous thieves steal lifesaving public defibrillators to 'sell them on eBay'”) rapporteras om en stöldvåg de senaste veckorna av publika hjärtstartare. I Bristol, cirka 19 mil väster om London, har enligt muntliga källor hela 8 hjärtstartare stulits de senaste 2-3 veckorna. Då stöldernas tillvägagångssätt till stor del liknar varandra kan det röra sig om samma gärningsperson, och de tros sedan säljas på eBay.

Stölder av publika hjärtstartare är extra allvarliga då det efter en stöld inte längre går att lita på de hjärtstartarregister som finns. I Sverige kan vi hitta våra publika hjärtstartare i Sveriges hjärtstartarregister, för att snabbt kunna ingripa med en hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp.

Hur kan vi skydda oss mot stölderna?

Då det samtidigt är viktigt att hjärtstartarna går att hämta snabbt är det framför allt larmade skåp som kan användas. Det innebär att det går att öppna skåpen men att det samtidigt går igång ett ljus och ljudlarm. Om det är en riktig nödsituation så är larmet en fördel då det uppmärksammar omgivningen om att en räddningsinsats pågår. Samtidigt kan det skrämma bort eventuella tjuvar från att stjäla dessa livräddande apparater.

Vi hoppas att stöldvågen i England får sitt slut och att vi här i Sverige inte behöver bli drabbade. Att helt skydda hjärtstartarna mot stöld är dock i princip omöjligt då de ska kunna hämtas så fort de behövs.

HjärtstartareNyheter

Lämna en kommentar