Som ägare av en hjärtstartare vilar ett stort ansvar på dina axlar. Det är ditt ansvar att se till att hjärtstartaren hela tiden är startklar och redo vid eventuell användning. Eftersom det är omöjligt att veta när hjärtstartaren plötsligt skulle behöva användas är det viktigt att regelbundna rutiner utförs. Detta innefattar exempelvis kontroll av batterivarningssignal och utbyte av batterier och elektroder enligt tillverkarens instruktioner.

Läkemedelsverket har fått signaler om att det finns brister i underhållet av hjärtstartare och de formulerar sig såhär:

”Läkemedelsverket uppmanar innehavare av hjärtstartare att alltid kontakta tillverkaren/distributören när det har uppstått problem med produkten eller om det har inträffat en situation där hjärtstartaren inte har fungerat på det avsedda sättet. Kontakt med tillverkaren/leverantör bör tas oavsett om vad som kan antas vara orsaken till den inträffade situationen. Tillverkaren har en undersökningsplikt av det inträffade och även en rapporteringsplikt till Läkemedelsverket.”

Tillverkarna har en skyldighet att skicka med instruktioner om hur hjärtstartaren ska användas och underhållas. På samma sätt har användarna en skyldighet, att följa dessa instruktioner.Bildkälla
HjärtstartareLäkemedelsverketNyheter

Lämna en kommentar