Av de årligen 5000 rapporterade plötsliga hjärtstoppen som sker utanför sjukhus överlever endast en tiondel, en siffra som nu med en ny standard från SIS förhoppningsvis ska kunna höjas.

I början av september publicerades den nya standard som ska reglera användandet av hjärtstartare utanför sjukvården och definera så kallade "hjärtsäkra zoner". För att en zon ska vara hjärtsäker finns en rad krav som ska uppfyllas, bland annat tillgången på hjärtstartare. Alla krav och rekommendationer tillsammans med hela standarden finns att hämta gratis från SIS hemsida

Av de 5000 oväntade hjärtstoppen som rapporteras utanför sjukvården idag, skulle antalet räddade kunna ökas från 10% till 70% om hjärtstartare används inom tre minuter. Att även tidigt påbörja hjärt-lungräddning har visats mer avgörande än tidigare trott och kan så mycket som dubblera chansen för överlevnad.

Standarden är först av sitt slag i Europa och framtagen i samarbete med bland andra Svenska HLR-rådet, Hjärt-Lungfonden, Svenska livräddningssällskapet och Vårdförbundet.

 

Källa:
Svenska HLR-rådet. (2015). Ny standard för ökad överlevnad vid hjärtstopp. 8 september. http://www.mynewsdesk.com/se/hlrradet/pressreleases/ [2015-09-12]
DefibrillatorHjärtsäker zonHjärtstartareHjärtstartarregistretSisStandard

Lämna en kommentar