En halvautomatisk hjärtstartare kräver att livräddaren trycker på en knapp för att ge en elstöt. Den helautomatiska sköter istället detta själv.

När elektroderna har satts på patienten så kommer den helautomatiska hjärtstartaren analysera hjärtrytmen och den kommer att spela upp ett ljudmeddelande "Rör inte patienten!". Om hjärtstartaren bedömer att en elstöt bör ges så kommer den att göra en kort nedräkning varefter den ger patienten en elstöt. Detta sker helt utan att livräddaren behöver göra något ytterligare, till skillnad från den halvautomatiska där livräddaren måste trycka på en knapp för att elstöten ska ges.

Flera olika namn

Helautomatisk hjärtstartare brukar på engelska kallas fully automated external defibrillator (AED), vilket förkortas FAED. Med automatisk hjärtstartare så menar man ofta en halvautomatisk hjärtstartare.

Bättre med helautomatisk hjärtstartare

Vid en granskning av två studier så har vi kunnat konstatera att den helautomatiska hjärtstartaren genererar färre antal fel, högre säkerhet och går snabbare att använda.

I en studie1 där man jämförde halvautomatiska med helautomatiska hjärtstartare så kunde man konstatera att det gjordes betydligt färre fel med den helautomatiska samt att det gick avsevärt snabbare mellan stötarna.

Studien gick till som så att 62 studenter som läste sitt första år till sjuksköterska lottades att antingen få använda en halv- eller helautomatisk hjärtstartaren. Under analysfasen så gjordes 8 % fel med den helautomatiska och hela 17 % fel med den halvautomatiska. Under elstötsfasen så gjordes 0 fel med den helautomatiska och 7% med den halvautomatiska. För den helautomatiska hjärtstartaren så var tidsintervallet 47-49 sekunder, medan det för den halvautomatiska tog ända upp till 90 sekunder.

I en annan studie2 så kunde man konstatera att när man använde den helautomatiska hjärtstartaren så nästan halverades antalet problem där någon rörde vid patienten när elstöten skulle ges.

Studien gick till som så att deltagarna lottades att antingen få använda en halv- eller helautomatisk hjärtstartare. När de sedan skulle använda den så fanns det även med en extra person som vidrörde patienten. När den helautomatiska hjärtstartaren användes så uppmärksammades detta i 37% av fallen, jämfört mot 23% i den andra gruppen.

Modeller

Det finns flera tillverkare som gör helautomatiska hjärtstartare.

Referenser

1 Monsieurs KG, Vogels C, Bossaert LL, Meert P, Calle PA 2005 "A study comparing the usability of fully automatic versus semi-automatic defibrillation by untrained nursing students", Resuscitation, vol. 64, pp. 41-47.

2 Hosmans TP, Maquoi I, Vogels C, Courtois AC, Micheels J, Lamy M, Monsieurs KG, 2008 "Safety of fully automatic external defibrillation by untrained lay rescuers in the presence of a bystander", Resuscitation, vol. 77, pp. 216-219.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing