Hjärt- och lungräddning (förkortas HLR) är en metod för att hålla igång hjärtat och andningen på en person som har drabbats av hjärtstopp. Det består av bröstkompressioner och inblåsningar, en enkel metod som alla kan lära sig. För att lära sig HLR räcker det med en kort kurs på några timmar. Då har du möjlighet att öva på en verklighetstrogen docka och även träna på att använda en hjärtstartare. Hjärtstartare krävs nästan i samtliga fall för att rädda en person från hjärtstopp.

När behövs hjärt-lungräddning?

Hjärt- och lungräddning ska påbörjas direkt om en person drabbas av plötsligt hjärtstopp. Då blir personen medvetslös inom 10-20 sekunder och slutar att andas. Då kroppen inte längre får någon syretillförsel behöver behandlingen påbörjas inom tre till fyra minuter, annars är risken stor för att hjärnan tar skada. Den vanligaste orsaken till hjärtstillestånd är hjärtinfarkt. Hjärtat kan också stanna på grund av andningsstillestånd. Ett andningsstillestånd kan ha många orsaker som att mat har fastnat i halsen, drunkning eller kraftigt alkoholintag. Innan ett andningsstillestånd har gått så långt som till hjärtstopp, då HLR ska sättas in, kan en första hjälpen insats behövas där man friar luftvägarna och ger mun-mot-mun metoden. Svårt sjuka personer kan fortsätta andas onormal trots ett hjärtstopp, men är personen medvetslös kan man utgå från att det är ett hjärtstillestånd och HLR ska påbörjas.

Hjärt- och lungräddning steg för steg

Kontrollera medvetandet

  • Gör först en bedömning om platsen där personen ligger är säker för dig själv att vistas på.
  • Skaka axlarna lätt för att se om det går att få kontakt med personen. De flesta personer, även berusade eller sovande, brukar reagera då.

Kontrollera andningen

  • Öppna luftvägarna genom att sätta handen på pannan och två fingrar under hakan. Böj sedan försiktigt huvudet bakåt samtidigt som du lyfter käken.
  • Kontrollera andningen genom att lägga huvudet mot personens näsa och mun, se om bröstkorgen höjer sig och om du kan höra något andningsljud. Lägg personen i stabilt sidoläge om andningen är normal.

Larma

  • Saknas andning larma SOS-alarm genom att ringa 112 och påbörja hjärt- och lungräddning (HLR). Det bästa är om du omgående kan påbörja HLR och be någon annan person att larma, då kan värdefulla minutrar sparas.

Påbörja hjärt- och lungräddning

  • Se till att personen ligger på rygg och gärna på ett hårt underlag som på ett golv
  • Placera händerna. Lägg en hand mitt på bröstet, lägg den andra handen ovanpå och knäpp ihop fingrarna.
  • Gör 30 bröstkompressioner. Tryck ner bröstkorgen 5-6 centimeter med en takt på 100-120 tryck per minut (samma takt som Bee Gees Stayin’ Alive från 1977).
  • Gör två inblåsningar. Växla över till inblåsningar med mun-mot-mun metoden. Håll upp hakan med två fingrar, böj huvudet bakåt med en hand på pannan och håll samtidigt för näsan med tumme och pekfinger. Ta ett normalt andetag och gapa stort så att hela din mun täcker den medvetslösa personens mun. Blås in tills du ser bröstkorgen höja sig. Ta ett nytt andetag och vänta tills bröstkorgen sjunker ihop igen innan nästa inblåsning.
  • Upprepa. Fortsätt med 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller att en hjärtstartare kan utföra defibrillering.

Hjärt- och lungräddning av barn

Då vissa moment skiljer sig vid HLR av barn är det lämpligt att först gå en utbildning. Om en akutsituation inträffar är det ändå bättre att utföra HLR på samma sätt som på vuxna men med ett lägre tryck mot bröstet.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing