Följ steg-för-steg-guiden nedan för att följa standarden för hjärtsäker zon (SS 280000:2015). En hjärtsäker zon är ett område, exempelvis en arbetsplats eller offentlig lokal, där det finns beredskap och rutiner för att kunna hantera ett hjärtstopp.

 

Steg

Checklista

1. Hjärtstartare

2. Utbildning

 • Se vår utbildning i HLR med hjärtstartare
 • Välj rätt antal kursdeltagare så att all personal får utbildning, repetera årligen
 • Utbildningen följer Svenska HLR-rådets aktuella rekommendationer

3. Placering och skyltning

 • Hjärtstartare ska hinna användas inom 3 minuter, vart som helst inom den hjärtsäkrade zonen
 • Zonen ska vara tydligt skyltad, exempelvis en flaggskylt ovanför hjärtstartaren och en flaggskylt med hänvisningsskyltar (pil vänster/höger, upp/ned) där det behövs
 • Utrymningstavlor och informationstavlor ska visa vart hjärtstartare är placerade

4. Beredskap med larmrutin

Larmrutinen vid hjärtstopp ska finnas väl synlig eller göras känd genom muntlig eller skriftlig information. Den ska repeteras regelbundet och baseras på ”Kedjan som räddar liv”:
 • Larma 112 och internt inom 1 minut
 • Hjärt-lungräddning startas inom 1 minut
 • Behandling med hjärtstartare sker inom 3 minuter
 • Åtkomst och tillgänglighet finns för ambulans och utryckningsfordon i händelse av larm

5. Registrering och underhåll

Ta fram en rutin så att ni regelbundet kontrollerar att:
 • Hjärtstartarens display visar att det senaste självtestet godkänts
 • Batterisymbolen visar en godkänd batterinivå
 • Elektroderna har giltigt hållbarhetsdatum
 • Hjärtstartarna i zonen är registrerade i Sveriges hjärtstartarregister

Du har nu en hjärtsäker zon, bra jobbat!

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing