Om du planerar att köpa en hjärtstartare så kan det vara väl värt att fundera på vad det kommer att kosta. Förutom inköpskostnad av hjärtstartaren tillkommer minst även kostnad för elektroder och batteri. Nedan är en genomgång av kostnader för hjärtstartare som är tänkta att placeras i allmänna utrymmen och användas av lekmän med eller utan utbildning, så kallade Public Access Defibrillators (PAD).

Hjärtstartare

Den största kostnaden är själva inköpskostnaden av hjärtstartaren. Här skiljer sig kostnaden betydligt beroende på tillverkare och modell. Den dyraste publika hjärtstartaren är LIFEPAK CR2 som kostar 17900 kr. Den billigaste är Telefunken AED som kostar 10995 kr.

 

Modell Kostnad (kr)
Telefunken AED 10995
HeartStart HS1 12500
LIFEPAK CR Plus 13770
iPAD SP1 14995
Zoll AED Plus 16269
Powerheart AED G5 16500
Samaritan PAD 500P 16900
LIFEPAK CR2 17900

Elektroder

Kraven är olika om det är en publik hjärtstartare som förväntas användas av lekmän med eller utan utbildning eller om hjärtstartaren förväntas användas av sjukvårdspersonal med utbildning. Publika hjärtstartare förväntas inte användas i samma utsträckning och byte av elektroder beror främst på att elektrodernas hållbarhet gått ut och det tillhör undantaget att elektroderna behöver bytas ut på grund av att de använts. Inom vården är det tvärtom. Där behöver elektroderna bytas ut på grund av att de använts och det tillhör undantaget att de behöver bytas ut på grund av att deras hållbarhet har passerats. Detta medför att elektroder till professionella hjärtstartare som används i vården oftare har ett lägre pris än de elektroder som används i publika miljöer. För att jämföra priser på elektroder måste vi alltså beakta hållbarhet och anvädningsområde. I dagsläget måste elektroder alltid bytas ut om de använts skarpt.

Batteri

För batterier gäller lite samma sak som för elektroderna. För publika hjärtstartare är den främsta anledningen till att batteriet behöver bytas ut att det helt enkelt har tagit slut. Där vill man alltså ha så lång hållbarhet som möjligt, och till ett så lågt pris som möjligt. Beroende på modell så behöver batteriet bytas ut om det använts skarpt. Ibland sitter elektroder och batteri dessutom ihop som ett paket där detta alltså byts ut samtidigt. För batterier i professionella hjärtstartare så är inte hållbarheten det viktiga, utan istället hur många stötar som kan utdelas innan batteriet behöver bytas ut. Här pratar man istället om kostnad per stöt. För den här typen av användande så är även uppladdningsbara batterier väldigt intressanta då dessa genom att de kan laddas upp kan få väldigt många stötar per batteri.

Driftkostnad

Driftkostnaden är den genomsnittliga kostnaden av elektroder och batterier för ett år. Tittar man bara på den fasta driftkostnaden så ligger Zoll AED Plus bäst till där driftkostnaden hamnar på 478 kr per år. Den dyraste är Powerheart AED G5 som hamnar på 1155 kr per år.

 

Modell Kostnad (kr)
Zoll AED Plus 478 
Telefunken AED 531
iPAD SP1 599
Samaritan PAD 500P 624
LIFEPAK CR2 728
HeartStart HS1 768
LIFEPAK CR Plus 770
Powerheart AED G5 1155

Driftkostnad och inköp

Om man räknar ihop driftskostnaden med inköpspriset och räknar med att man äger hjärtstartaren i tio år får man ett genomsnittligt pris av kostnaderna under tio år. 

Att märka är dock att om hjärtstartaren används så behöver elektroderna bytas ut och på många hjärtstartare även batteriet. Detta leder till en högre driftskostnad än den vi här räknar med.

 

Modell Pris hjärtstartare
Telefunken AED 1631
HeartStart HS1 2018
Zoll AED Plus 2105
LIFEPAK CR Plus 2120
iPAD SP1 2198
Samaritan PAD 500P 2314
LIFEPAK CR2 2518
Powerheart AED G5 2805

Sammanfattning

För hjärtstartare som kommer att vara placerade där den förväntas användas av lekmän är de viktigaste aspekterna elektrodernas och batteriets relation till kostnaden, samt om batteriet behöver bytas ut efter användning och hjärtstartarens inköpspris. För professionella hjärtstartare så vill vi istället så låg kostnad som möjligt för elektroderna samt så många stötar som möjligt per batteri samt att dessa inte ska behöva bytas efter användning.

 

    Newsletter

    A short sentence describing what someone will receive by subscribing