Nedan är en jämförelse av några viktiga funktioner hos våra publika hjärtstartare. Under tabellen finns en beskrivning av alla funktioner som jämförs.

Alla våra hjärtstartare är CE-märkta, uppfyller Svenska HLR-rådets rekommendationer och är utrustade med:

  • Röstinstruktioner
  • Självtester som utförs dagligen eller veckovis

= Ja

= Nej

Pris*

Semi-/hel- automatisk Livslängd batteri/elektrod Garanti Barnläge**
10995 / 3 år / 3 år 6 år
11450 / 3 år / 3 år 2 år
13500 / 2 år / 2 år 8 år
13900 / 3 år / 3 år 5 år
HeartStart HS1 13056 / 4 år / 2 år 8 år
HeartSave AED 15990 / 6 år / 3 år 5 år
iPAD SP1 15995 / 5 år / 3 år 5 år
Zoll AED Plus 16269 / 5 år / 5 år 7 år
Powerheart AED G5 16500 / 4 år / 2 år 8 år
Samaritan PAD 500P 16900 / 4 år / 4 år 7 år
HeartSave AS 19380 / 6 år / 3 år 5 år

*SEK, exkl. moms

**tillbehör kan behövas

Semiautomatisk eller helautomatisk

Skillnaden mellan en semiautomatisk eller en helautomatisk hjärtstartare är om stöten ges automatiskt eller om användaren behöver trycka på en knapp för att stöten ska ges.

På en semiautomatisk hjärtstartare analyseras patienten, varefter hjärtstartaren indikerar att defibrillering är nödvändig och användaren trycker på en knapp för att stöten ska ges. På de helautomatiska hjärtstartarna ges däremot stöten automatiskt efter att patientanalysen är klar.

Oavsett om hjärtstartaren är semiautomatisk eller helautomatisk ges röstinstruktioner under hela processen.

Batteri- och elektrodlivslängd

Batteri- och elektrodlivslängd anger hur länge batteriet och elektroderna klarar sig i standbyläge innan de behöver bytas ut. Om hjärtstartaren däremot ofta är påslagen minskar batterilivslängden och vid användning av elektroderna, alltså vid defibrillering, påverkas både batteriets och elektrodernas livslängd. Vissa hjärtstartares elektroder behöver bytas ut efter att de använts. Det är därför viktigt att läsa vad som gäller för din hjärtstartare. Alla hjärtstartare i tabellen har batteriindikatorer som visar batteriets status när de sätts på.

Garanti

Alla våra hjärtstartare levereras med en viss garantitid från tillverkaren. Garantitiden, samt vad garantin täcker, varierar beroende på tillverkare och hjärtstartare. Det är därför viktigt att du läser vad som gäller för den hjärtstartare som du bestämmer dig för. Garantin gäller hjärtstartaren och inte elektroder och batteri.

På alla Primedics hjärtstartare (HeartSave-serien) kan garantin förlängas med ett år utan extra kostnad. Allt du behöver göra är att registrera din hjärtstartare på Primedics hemsida.

Barnläge

De flesta hjärtstartarna är, om inte annat anges, huvudsakligen till för vuxna. För användning på barn behövs oftast särskilda barnelektroder som köps separat till varje hjärtstartare. Se tillbehör under respektive hjärtstartare för aktuella priser.

Barnelektroderna brukar oftast gälla för barn under 8 år eller 20-25 kg, men kolla alltid vad som gäller för just din hjärtstartare!

Självtest

Med självtest menas att hjärtstartaren dagligen eller veckovis, utan att behövas sättas på, genomgår grundläggande självtest för att den alltid ska vara redo för användning. De flesta av våra hjärtstartare genomgår dagliga självtest, men några gör det minst en gång i veckan.

Alla hjärtstartare i tabellen genomgår också självtest när de sätts på. På så sätt går det inte att använda en hjärtstartare som inte är fullt fungerbar, allt för att användaren och patienten ska vara så säkra som möjligt.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing