För att minska antalet hjärtstopp så är det inte bara viktigt att hjärtstartare finns tillgängliga, utan det är även av yttersta vikt att optimera placering och skyltning av de tillgängliga hjärtstartarna. Som till exempel så har de i Köpenhamn 104 offentliga hjärstartare när denna artikel skrevs. Med dessa når de 2% av alla hjärstopp som sker utanför sjukhus. Med korrekt placering så skulle de istället kunna nå nästan 20%.

Ett förväntat hjärtstopp vart femte år

Rekommendationen i Sverige är att hjärtstartare ska finnas utplacerade där det riskerar att ske ett hjärtstopp vart femte år.

Publika evenemang och folksamlingar

Vi publika evenemang och folksamlingar, så som konserter, större idrottsevenemang, demonstrationer med mera så ökar chansen väsentligt för hjärtstopp. Dels på grund av folktätheten men ofta även på grund av situationen. Vid denna typ av situationer bör alltid hjärtstartare finnas tillgängliga.

Skyltning av hjärtstartare

Hjärtstartare ska alltid vara tydligt uppmärkta med. Detta görs med skyltning som är framtagen speciellt för hjärtstartare. Förutom att själva hjärtstartaren ska vara uppmärkt så kan man även märka upp hur man hittar till hjärtstartaren. Klicka för att läsa mer om skyltning av hjärtstartare.

Registrera hjärtstartaren

Genom att registrera hjärtstartaren så kan allmänheten och larmcentralen se var den finns. Vilket påtagligt ökar chansen för användning i händelse av ett hjärtstopp.

Placera för bästa möjliga tillgänglighet

För att hjärtstartaren ska användas så effektivt som möjligt så är det viktigt att de placeras så att de är åtkomliga under så stor del av dygnet som möjligt. Placera om möjligt hjärtstartaren utomhus för att den ska kunna nås av allmänheten vid händelse av ett hjärtstopp i närheten. Vi har ett flertal skåp för utomhusbruk.

Offentliga hjärtstartare

För att minska antalet hjärtstopp och använda hjärtstartare så effektivt som möjligt så rekommenderas placering av offentliga hjärtstartare enligt European Grid System.

European Grid System

European Grid System är ett hjälpmedel för att optimera nyttan av utplacerade hjärtstartare, dvs att hjärtstartarna är placerade där de gör mest nytta.

Vid placering enligt detta system så utgår man från var hjärtstoppen sker och placerar hjärtstartarna efter detta.

European Grid System i praktiken

Kartan delas in i rutor om 100 gånger 100 meter. Därefter noteras antal hjärtstopp i varje ruta. På detta sätt får man en väldigt detaljerad bild av var hjärtsoppen sker. Placering av tillgängliga hjärstartare bör sedan prioriteras efter de rutor där det sker flest hjärstopp.

När ska hjärtstartare placeras ut?

Olika institutioner har olika rekommendationer för när hjärtstartare bör finnas tillgänligt. Nedan finns rekommendationer från de viktigaste organisationerna. Svenska HLR-rådet rekommenderar att hjärtstartare ska finnas tillgängliga där det riskeras minst ett hjärtstopp vart femte år.

European Resuscitation Council

ERC rekommenderar att en hjärtstartare ska finnas tillgänglig vid platser då det sker minst 1 hjärtstopp vartannat år. På detta sätt beräknas man nå 20% av alla hjärstopp som inträffar utanför sjukhus. Det skulle krävas 125 hjärtstartare för att täcka in hela Köpenhamn.

American Heart Association

Motsvarande rekommendation från AHA är att en hjärtstartare ska finnas tillgänglig när minst ett hjärtstopp sker vart femte år. Med denna modell skulle man istället nå 67% av alla hjärtstopp som inträffar utanför sjukhus. Det skulle krävas 1104 hjärstartare för täcka in hela Köpenhamn.

Svenska HLR-rådet

Vi i Sverige har valt att gå på den strängare rekommendationen som AHA uppmanar till. Det innebär att en hjärtstartare ska finnas tillgänglig vid platser där minst ett hjärtstopp sker vart femte år.

Köpenhamn utan korrekt utplacering

I dagsläget finns 104 hjärtstartare utplacerade på offentliga platser i Köpenhamn. Med denna når man med nuvarande utplacering endast 2% av de hjärtstopp som sker utanför sjukhus.

 

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing