En person faller medvetslös av plötsligt hjärtstopp. Varje minut är viktig för att rädda personen och du eller någon i närheten måste larma, påbörja hjärt- och lungräddning och hitta närmaste hjärtstartare. När hjärtstartaren är på plats är det ett antal moment som ska utföras. Varje moment förklaras steg för steg nedan med de skillnader som finns mellan olika hjärtstartare. Vi begränsar beskrivningen till hjärtstartare för privatpersoner och företag, så kallade sällananvändare. Hjärtstartare kan inte försämra tillståndet på den drabbade utan ger bara en elektrisk stöt om det är ett hjärtstillestånd. Powerheart G3 plus är en av hjärtstartarna som har utförliga instruktioner för sällananvändare, demofilmen visar hur denna fungerar med de svenska instruktionerna.

Starta hjärtstartaren

Hjärtstartare har antingen en tydlig startknapp (bild 1) eller en automatisk start om du tar av locket (bild 2) eller drar i handtaget (bild 3). 

Följa hjärtstartarens instruktioner

Röstmeddelanden guidar dig genom varje moment. Om det finns textdisplay så står även instruktionen här. Hjärtstartaren uppmanar dig först att hålla dig lugn och att larma ambulans, sedan är det ett antal generella steg som ska utföras
  • Blotta patientens bröstkorg. Avlägsna eller klipp bort kläderna om nödvändigt.
  • Ta fram elektroderna ur förpackningen. Titta noga på bilden på varje elektrod och fäst plattan som på bilden. Tryck plattorna stadigt mot patientens bara hud och sätt i elektroderna i hjärtstartaren om de inte redan är anslutna. Raka området där elektroderna ska placeras med rakhyvel om patienten är hårig.
  • Rör inte patienten, hjärtrytmen analyseras. Vänta.
  • Om defibrillering inte rekommenderas övergår hjärtstartaren till att ge instruktioner i hjärt- och lungräddning och att se till att ambulans är på väg. Om defibrillering rekommenderas meddelar hjärtstartaren att den förbereder defibrillering och att du inte ska röra patienten.
  • En automatisk hjärtstartare räknar ner till defibrillering och meddelar när du kan vidröra patienten utan risk. En halvautomatisk hjärtstartare meddelar att du ska trycka på knappen som blinkar för att ge patienten en stöt.
  • Efter en defibrillering får du instruktioner om att utföra hjärt- och lungräddning. Efter ungefär två minuter analyseras hjärtrytmen igen för att se om en ny stöt behövs.
Placering av elektroder

Ambulans anländer

Även efter en lyckad defibrillering är det viktigt att ambulans kan föra personen till sjukhus. Direkt efter defibrilleringen kan syrgas behövas och under de närmaste dygnen ska tillståndet bevakas för att se om mera behandling behövs. Att du kan redogöra för händelseförloppet kan vara en värdefull information för sjukvården. Sedan sparas ofta informationen om vad som utförts i hjärtstartaren från det att den startats.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing