För att din hjärtstartare ska användas vid en nödsituation är det viktigt att förvara den synligt och lätt tillgängligt. När enheten ska förvaras i ett skåp är det viktigt att den fortfarande syns väl och att den är lätt åtkomlig. Samtidigt kan du ha behov av att hålla hjärtstartaren varm, kunna låsa in den eller genom ljud- och ljussignal kunna göra andra i omgivningen uppmärksamma på att det är en nödsituation. Klicka för att komma till våra skåp för hjärtstartare.

Synlighet

För att hjärtstartaren väl ska användas när en nödsituation uppstår är det viktigt att den placeras väl synlig. Ett bra utformat skåp kan främja hjärtstartarens synlighet genom att till exempel ha en stark färg eller ha en utformning som drar till sig uppmärksamhet. I Sverige används framför allt färgerna vit och grön på skåp till hjärtstartare. Vi rekommenderar gröna skåp då dels den gröna färgen förknippas med hjärtstartare samt att att den även syns bättre.

Skåp för utomhusbruk

Skåp som är tänkta att kunna placeras utomhus behöver någon form av uppvärmning. Då Sverige har ett ganska hårt klimat är det viktigt att se över så att skåpet du väljer faktiskt klarar av vårt väder. Dessa skåp brukar vara nätanslutna och behöver ofta installeras av en elektriker.

Skåp med lås

Tidigare har man inte rekommenderat lås på skåp med hjärtstartare. Detta då det helt enkelt ofta gjorde hjärtstartaren otillgänglig under stora delar av dygnet. Nu finns det skåp som man kan låsa upp genom en app. Om någon vill använda hjärtstartaren aktiveras en kamera i skåpet och man kan välja att låsa upp skåpet. Detta kräver dock att man alltid har någon som kan göra detta vid behov. Finns inte denna eller liknande funktion så är det fortfarande rekommenderat att man inte har lås på dessa skåp.

Larm

Ljud- och ljussignaler har som syfte att uppmärksamma omgivningen på att det råder en nödsituation. Det är lätt att tro att dessa ska fungera som en sorts stöldskydd, men detta är alltså inte syftet. Vanligen drivs larmet av vanliga batterier.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing