Skyddsklass eller IP-klassning anges med två siffror, till exempel IP 55. Detta är ett sätt att ange hur skyddad hjärtstartaren eller väskan vanligtvis är mot föremål och vatten. Den första av de två siffrorna anger skyddsklassen mot föremål och den andra siffran anger skyddsklass mot vatten. Ibland skrivs de ihop, men de kan även skrivas var för sig. Till exempel så kan IP 55 även skriva som IP 5X och IP X5.

En vanlig skyddsklassning för hjärtstartare är IP 55 som innebär att inga föremål kan tränga in och att den inte påverkas av dam samt att den är skyddad mot en vattenstrålar.

IP 68 är den högsta skyddsklassen och innebär att den är helt tät vad gäller partiklar och vatten.

Skydd mot beröring och föremål (1:a siffran)
IP 1X Skyddad mot föremål större än Ø 50 mm, händer
IP 2X Skyddad mot föremål större än Ø 12 mm, fingrar
IP 3X Skyddad mot föremål större än Ø 2,5 mm, tjock ståltråd
IP 4X Skyddad mot föremål större än Ø 1 mm, smal ståltråd
IP 5X Dammskyddad; inte dammtät men det damm som tränger in påverkar inte enheten
IP 6X Dammtät
Skydd mot vatten (2:a siffran)
IP X1 Skyddad mot vertikala droppar
IP X2 Skyddad mot droppar från sidan (15° lutning)
IP X3 Skyddad mot strilande vatten
IP X4 Skyddad mot vatten vattenstänk
IP X5 Skyddad mot vattenstrålar från ett 6,3mm munstycke
IP X6 Skyddad mot vattenstrålar från ett 12,5mm munstycke
IP X7 Klarar av nedsänkning i vatten i 30 minuter
IP X8 Vattentät
Hjärtstartare IP-klass IP-klass med väska
Philips HeartStart HS1 21 67
Philips HeartStart FRx 55 67
Philips HeartStart FR3 55 67
HeartSine Samaritan PAD 500P 56
DefiTeq Telefunken AED 55
CU Medical Systems iPAD SP1 55
Zoll AED Plus 55 67
Zoll AED Pro 55 67
Physio Control LIFEPAK CR Plus X4
Physio Control LIFEPAK 1000 55 67
Primedic HeartSave ONE 55
Primedic HeartSave PAD 55
Primedic HeartSave AS 55
Primedic HeartSave AED 55
Primedic HeartSave AED-M 55

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing