Här kan du få stöd i att märka upp placeringen av en hjärtstartare med skyltar. För att välja och köpa skylt har vi samlat de vanligaste varianterna i vår butik för skyltar för hjärtstartare.

Uppmärkning

Hjärtstartare bör alltid vara tydligt uppmärkta. Förutom att de bör finnas precis vid hjärtstartaren för att göra den enkelt synbar så bör det även finnas skyltar i dess närhet så att man lätt kan hitta till den vid behov.

Enhetlighet

Alla skyltar för hjärtstartare ska se ut på ett och samma sätt. Hur dessa ska se ut är framtaget av den internationella livräddarorganisationen ILCOR och den europeiska motsvarigheten ERC. Denna formgivning är även den som rekommenderas av Svenska HLR-rådet.

Utseende

Skylten för hjärtstartare är en så kallad nödskylt med grön bakgrund enligt standard för sjukvårdsutrustning. Symbolen är ett vitt hjärta med en blixt i samt ett vitt kors i övre högra hörnet.

Tillåten text

Även texten på skylten är standardiserad och det är endast nedanstående alternativ som får förekomma:

 • Hjärtstartare
 • AED-hjärtstartare1
 • AED
 • Defibrillator2

1 Denna text är den rekommenderade texten då den lämpar sig väl både för svensk- och engelskspråkiga användare. 2 Denna text är till exempel lämplig inom akutsjukvården på sjukhus. 

Handla den här skylten

Tilläggsskyltar

För att hitta till hjärtstartaren så kan man sätta upp en skylt som anvisar var hjärtstartaren finns. Detta görs genom att man använder en hjärtstartsskylt samt en tilläggsskylt i form av en pil som pekar dit hjärtstartaren finns. Tilläggsskylten finns i tre utföranden.

 • Pil - vänster
 • Pil - höger
 • Pil - ned
 • Pil - upp

Dimensioner

Skylten för hjärtstartare ska ha följande dimensioner:

 • Symbol och text: 170 x 230 mm
 • Grönfält: 164 x 164 mm
 • Text: 164 x 57 mm
 • Avdelare och bord: 3 mm

Handla vänster-höger pil Handla upp-ner pil

Tilläggskylten ska ha följande dimensioner:

 • Tilläggsskylt - pil: 170 x 90 mm
 • Grönfält: 164 x 84 mm
 • Pil: 74 x 53 mm
 • Bord: 3 mm

Undantag kan förekomma i de fall där skyltarna måste vara större för bättre läsbarhet i t ex långa korridorer och stora lokaler.

Avdelning

Tilläggsskylten ska alltid vara placerad 4 mm nedanför skylten för hjärtstartare. Notera att själva hjärtstartaren alltid måste skyltas med en egen grundskylt på vägg.

Färg och teckensnitt

Färg: Grön botten (RAL 6032, CMYK: C75 M29 Y75 K13) Vit text/ram
Typsnitt: Arial Fet

Flaggskylt

I den händelse man vill påvisa plats för hjärtstartaren i t ex en korridor eller utmed en vägg. Skylten fästes med lämpligt väggfäste ut från vägg. Obs! Dubbelsidig. Notera att själva hjärtstartaren alltid måste skyltas med en egen grund- skylt på vägg. Läs den grafiska guiden från Svenska HLR-rådet.

Handla skyltar

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing