Det enkla svaret är att hjärtstartare är nödvändigt för att överleva ett hjärtstopp. Ett vanligt missförstånd är att hjärt-lungräddning kan återuppliva en person som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp. HLR syftar inte till att återuppliva utan istället till att hålla igång en syrsatt cirkulation. Hjärtstartare syftar däremot till att återuppliva och kan öka chansen att överleva från 2% med bara HLR till över 90% med en hjärtstartare.

Hjärt-lungräddning hjälper

Utan HLR sjunker chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp med runt 20-30% för varje minut som går. Genom att omedelbart påbörja hjärt-lungräddning så sjunker chansen istället med 7-10%. Man kan alltså säga att hjärt-lungräddning ökar chansen att överleva 2-3 gånger.

HLR räcker inte

Ett vanligt missförstånd är att hjärt-lungräddning syftar till att återuppliva, vilket det alltså inte gör. Det vi uppnår med HLR är alltså att minska hastigheten på den nedåtgående trenden i chans att överleva, men vi kan fortfarande inte stoppa nedgången med HLR. För detta behövs något annat.

Hjärtstartare återupplivar

En hjärtstartare, till skillnad mot HLR, syftar till att återuppliva. Denna kan alltså helt stoppa den nedåtgående trenden. Detta innebär så klart att ju snabbare en hjärtstartare kan användas, ju större är chansen att överleva. HLR påbörjas alltid i väntan på hjärtstartaren för att på så sätt minska hastigheten på nedgången i chans att överleva. Om en hjärtstartare används inom tre minuter så ökar chansen att överleva från endast 2% utan hjärtstartare till hela 83% istället. Har man en hjärtstartare nära till hands på kontoret så är det mycket rimligt att anta att denna kan användas inom 1 minut och chansen att överleva är då över 90%.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing