Rekommendationen i Sverige är att alla över 15 år ska kunna hjärt-lungräddning (HLR) samt kunna använda en hjärtstartare.

Vilken utbildning?

Det finns några olika kurser i HLR och hjärstartare. Vilken man ska gå beror på hur man förväntas behöva använda kunskapen.

Vuxen-HLR med hjärstartare

Denna utbildning i HLR är den grundläggande utbildningen och utgör en hörnsten för övriga utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten.

  • Allmänheten

D-HLR

D-HLR är en mer utförlig kurs där det läggs mer fokus på teamträning och handhavande av hjärstartaren.

  • De som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra HLR med hjärstartare och har tillgång till hjärstartare
  • Säkerhetsvakter, brandmän, polis, idrottsledare, badmästare, flygpersonal, etc
  • De med särskilt ansvar för hjärstartare på arbetsplatser eller publika anläggningar

Övriga utbildningar

Förutom Vuxen-HLR med hjärstartare och D-HLR så finns även kurserna Barn-HLR med hjärstartare, som främst passar för föräldrar, förskolepersonal, etc S-HLR som passar för sjukvårdspersonal samt A-HLR som passar för sjukhuspersonal på akuten eller ambulansen.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing