A-HLR utbildning

A-HLR utbildning

  • Tillverkare:Hearty
Leverans 3-6 arbetsdagar: Finns i lager
16.000 kr 20.000 kr med moms

Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

 

GRUNDUTBILDNING I A-HLR vuxen

Kursinnehåll

Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med läkemedel och defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR från 2016. Största delen av utbildningen är praktisk träning, efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra A-HLR enligt gällande riktlinjer från 2016. Efter utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på godkänd utbildning.

  • Tidsåtgång: 4-5 timmar
  • Antal deltagare: 2-6 deltagare/instruktör
  • Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

 Förkunskapskrav för grundkurs A-HLR vuxen:

  • Inläst kursbok A-HLR vuxen
  • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i A-HLR

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

  • kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.
  • kunna behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR
  • förstå vikten av teamarbete och teamträning