S-HLR utbildning

S-HLR utbildning

 • Tillverkare:Hearty
Leverans 3-6 arbetsdagar: Finns i lager
10.000 kr 12.500 kr med moms

Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

GRUNDUTBILDNING I S-HLR vuxen

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016
 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Tidsåtgång: 4 timmar
Antal deltagare: 2-6 deltagare/instruktör
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR vuxen

 • inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”
  (obligatoriskt för dem som vårdar patienter med hjärtstopp).
 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag
 • behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
 • behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer