Defibrillering är en metod för att behandla hjärtstopp med en eller flera strömstötar genom bröstkorgen. Det utförs vanligen med en defibrillator, även kallad hjärtstartare.

 

När fungerar defibrillering?

För att ett hjärtstopp ska vara behandlingsbart med defibrillering krävs att hjärtat fortfarande är aktivt, att hjärtat flimrar. Ungefär 85 % av alla hjärtstopp har detta tillstånd. I samtliga fall blir den drabbade personen medvetslös.

Om inte hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas minskar hjärtats flimmer med ungefär 10 % per minut. Det beror på att hjärtat fylls med blod och till slut stannar helt, då går det inte längre att behandla personen. Det är därför viktigt att börja behandla hjärtstoppet omgående med HLR och defibrillering.

Ett hjärta som flimrar innebär att de celler som normalt skickar elektriska impulser till hjärtat att pumpa i en viss takt skickar signaler som inte är samordnade. I det elektriska kaos som bildas börjar hjärtat flimra med mycket hög hastighet och klarar inte av att pumpa ut blod till kroppen. Även hjärt- och lungräddning kan göra att hjärtat blir behandlingsbart.

Hur fungerar defibrillering?

Används en vanlig bärbar hjärtstartare (så kallad automatiskt defibrillator) ger denna steg för steg instruktioner till användaren. Förutom att hjärt- och lungräddning ska påbörjas omgående ska elektroder sättas fast på patienten. Hjärtstartare diagnostiserar sedan om hjärtat är behandlingsbart och meddelar om defibrillering kan utföras.

Hur strömstöten skickas genom bröstet

Vid defibrilleringen använder alla moderna hjärtstartare så kallad bifasisk vågform. Bifasisk vågform innebär att stöten går först i ena riktningen och sedan i den andra riktningen genom bröstet, där varje stöt pågår i ungefär 10 millisekunder. Genom att leda strömmen i båda riktningarna kan strömstyrkan vara lägre, något som gör att risken för brännskador och skador i hjärtmuskeln minskar. Bifasisk vågform har i studier visat sig ha över 90 procents sannolikhet att behandla en vanlig form av hjärtstopp (ventrikelflimmer, VF) vid första defibrilleringen. Det kan jämföras med monofasisk vågform, som bara skickar stöten i en riktning, där sannolikheten för motsvarande fall är 60 procent att lyckas vid första defibrilleringen.

Hur hjärtat kan återfå normal puls

Om defibrilleringen lyckas slås det elektriska kaoset i hjärtat ut och hjärtat kan återgå till normal puls. De elektriska impulserna till hjärtat börjar då vara samordnade igen. Hjärt- och lungräddning kan ändå behövas de första minuterna efter en defibrillering eftersom pulsen till en början kan vara instabil. En automatisk hjärtstartare väntar därför ett par minuter innan en ny diagnos av hjärtat påbörjas.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing