Den 8:e november bloggade vi om Drönare med hjärtstartare – Innovation som räddar liv, där beskrev vi innovationen att kombinera drönare med hjärtstartare. Denna uppmärksammade innovation har gett upphov till både funderingar och iakttagelser "från verkligheten", vi vill här passa på att fånga upp några av dessa.

De utmaningar som diskuteras kring innovationen drönare med hjärtstartare är framför allt logistiska och den mänskliga faktorn (se bland annat en artikel av Artur Hsieh, How AED-carrying drones can improve EMS, 2014-11-04). Den mänskliga faktorn handlar om samma problematik som vi har med eller utan drönare– att många inte vågar ingripa eller har någon utbildning i varken HLR eller att använda hjärtstartare. De logistiska utmaningarna handlar både om att sprida drönarna, så att den önskade tidsbesparingen blir verklighet, och att sprida vetskapen om att drönare finns i närheten, så att allmänheten vet att det går att tillkalla en drönare. Kanske kan en app till telefonen vara en hjälp? Men det finns platser där innovationen redan är verklighet, där utmaningarna har vänts till möjligheter!

En plats där drönare med hjärtstartare är verklighet!

På Saltspring ön utanför Vancouver i Kanada har projektet Drones for good redan visat hur hjärtstartare och drönare kan nå till alla platser på ön under 2 minuter. Den som ingriper använder en app på en smartphone, appen ringer 911 och ger GPS data som flyginstruktioner till drönaren. Väl på plats fungerar drönaren som vilken hjärtstartare som helst – den ger direkt feedback på patientens kondition och kan ge en automatisk defibrillering om det behövs. Reaktionerna på ön har varit mycket positiva.

Det är alltså ingen tvekan om att det går att övervinna de utmaningar som finns för att framgångsrikt dra fördelarna av drönare med hjärtstartare. Det är snarare en fråga om resurser och vilja!

FaktaHjärtstartareNyheterPlötsligt hjärtstopp

Lämna en kommentar