Att gå förbi och se en upphängd hjärtstartare är en sak, men att veta var den närmaste hjärtstartaren är belägen då den verkligen behövs är en helt annan. Ett tips inför semestern och även i vardagslivet är att lokalisera närbelägna hjärtstartare. Denna vetskap är mycket betydelsefull och kan innebära skillnaden mellan liv och död.

På www.hjartstartarregistret.se finns det en karta över alla registrerade hjärtstartare i Sverige. Du kan på hemsidan söka på en stad eller adress och sedan se en bild över hur hjärtstartare är placerade i just den området. Trycker du på hjärtstartaren så får du mer information om hjärtstartarens placering och tillgänglighet.

En annan viktigt sak är att registrera din hjärtstartare. När en hjärtstartare hängs upp på en offentlig plats är det mycket viktigt att registrera den på hemsidan. Detta ger tydligare information om var det finns hjärtstartare upphängda.

DefibrillatorHjärtstartareHjärtstartarregistretPlötsligt hjärtstopp

Lämna en kommentar