Den 15 oktober 2015 publicerade det Europeiska Hjärtlungräddnings-rådet (ERC) nya HLR-riktlinjer. Utgångspunkten för riktlinjerna är den senaste forskningen inom området.

I ERC:s nya riktlinjer betonas vikten av att snabbt identifiera hjärtstillestånd, påbörja HLR och larma 112. Utöver dessa tre moment betonas även snabb defibrillering som ett av de enskilt viktigaste momenten. Ökad utplacering av publika hjärtstartare, samt registrering av dessa i hjärtstartarregistret, uppmanas. Som det i ett tidigare inlägg har nämnts, överlever idag cirka 10% av de som drabbas av hjärtstillestånd utanför sjukvården. Med snabb defibrillering beräknas 70% kunna överleva.  

Det nya svenska utbildningsmaterialet som baseras på dessa riktlinjer lanseras först i oktober nästa år och fram tills dess rekommenderar svenska HLR-rådet (som tar fram de nya utbildningsprogrammen) att utbildning och verksamhet fortsätter utifrån det material som finns tillgängligt idag. 

Hela riktlinjerna finns att läsa och ladda ned på http://www.cprguidelines.eu/

 

Källa:

HLR-rådet. Nya riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR) 2015 – Pressmeddelande. (15/10 2015) 

http://www.hlr.nu/nya-riktlinjer-for-hjartlungraddning-hlr-2015-pressmeddelande/

 

HjärtstartareHjärtstartarregistretNyheterPlötsligt hjärtstopp

Lämna en kommentar