Sveriges största utbud av hjärtstartare och tillbehör - 08-121 555 40
Kundkorg 0

Blogg

Plötsligt händer det!

Defibrillator Hjärtstartare Nyheter Plötsligt hjärtstopp

Jag uppmärksammade idag en väldigt bra artikel i Vestmanlands Läns Tidning om ögonblicket då hjärtstartaren behövdes. Det är viktigt att ibland påminna sig själv om varför det är så viktigt med ett systematiskt säkerhetsarbete. Att när olyckan händer så är du redo, då är vi förhoppningsvis alla redo. Även om det skett plötsligt. Denna gång hände det plötsliga hjärtstoppet i kassa 3 på Ica Maxi. Personalen var redo och kunden i kassa 3 på Ica Maxi kunde räddas. Med fler hjärtstartare i samhället och fler som har gått en HLR-utbildning kommer också fler lyckliga slut. Det är också därför det...

Läs mer →


Stöld-säkra din hjärtstartare

Defibrillator Hjärtstartare Hjärtstartarregistret

Stöld-säkra din hjärtstartare

Det händer tyvärr lite då och då att hjärtstartare blir stulna. Nu senast skriver NWT Värmland (2016-04-26 "Vem stal hjärtstartare från Djursjukhuset?"). Hela grundtanken med att öka antal hjärtstartare i samhället för att kunna rädda fler liv bygger på att de är lätt tillgängliga. Vi vill här komma med några råd så att du kan fortsätta ha dina hjärtstartare publikt men samtidigt vara redo om tjuven är framme.Skåp med larm är till för att uppmärksamma allmänheten om att det pågår en nödsituation. När ljuset och ljudet går igång då skåpet öppnas kan fler uppmärksammas om behov av att ingripa. Även om...

Läs mer →


Arlanda blir hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon Hjärtstartare Nyheter Plötsligt hjärtstopp SIS Standard

Arlandas införskaffande av 31 hjärtstartare och utbildning av sin personal i hjärt- och lungräddning gör dem till nordens första hjärtsäkra flygplats.  Dagligen passerar 60 000 människor Arlanda och bara förra året räddades fem liv med hjälp av hjärtstartare. Nu har hjärtstartare installerats i alla publika områden med ambitionen att man var som helst på flygplatsen inom tre minuter ska ha tillgång till en hjärtstartare. Personalen har även fått utbildning i att använda hjärtstartarna och oavsett var hjärtstilleståndet skulle inträffa finns nu beredskapen att hantera det.  Förra året kom den nya standarden som definierar en hjärtsäker zon. I den ingår bland annat...

Läs mer →


Snabb defibrillering - en av de enskilt viktigaste åtgärderna vid hjärtstillestånd

Hjärtstartare Hjärtstartarregistret Nyheter Plötsligt hjärtstopp

Den 15 oktober 2015 publicerade det Europeiska Hjärtlungräddnings-rådet (ERC) nya HLR-riktlinjer. Utgångspunkten för riktlinjerna är den senaste forskningen inom området. I ERC:s nya riktlinjer betonas vikten av att snabbt identifiera hjärtstillestånd, påbörja HLR och larma 112. Utöver dessa tre moment betonas även snabb defibrillering som ett av de enskilt viktigaste momenten. Ökad utplacering av publika hjärtstartare, samt registrering av dessa i hjärtstartarregistret, uppmanas. Som det i ett tidigare inlägg har nämnts, överlever idag cirka 10% av de som drabbas av hjärtstillestånd utanför sjukvården. Med snabb defibrillering beräknas 70% kunna överleva.   Det nya svenska utbildningsmaterialet som baseras på dessa riktlinjer lanseras först i...

Läs mer →


Ny hjärtstartarstandard hoppas kunna rädda fler liv

Defibrillator Hjärtsäker zon Hjärtstartare Hjärtstartarregistret SIS Standard

Av de årligen 5000 rapporterade plötsliga hjärtstoppen som sker utanför sjukhus överlever endast en tiondel, en siffra som nu med en ny standard från SIS förhoppningsvis ska kunna höjas. I början av september publicerades den nya standard som ska reglera användandet av hjärtstartare utanför sjukvården och definera så kallade "hjärtsäkra zoner". För att en zon ska vara hjärtsäker finns en rad krav som ska uppfyllas, bland annat tillgången på hjärtstartare. Alla krav och rekommendationer tillsammans med hela standarden finns att hämta gratis från SIS hemsida.  Av de 5000 oväntade hjärtstoppen som rapporteras utanför sjukvården idag, skulle antalet räddade kunna ökas från...

Läs mer →